Mäklar info

Mäklarbild lämnas av Simpleko.

Föreningens kontaktperson på Riksbyggen är Gordana Stjepanovic som nås på 0734-360010 eller gordana.stjepanovic@simpleko.se

Ansökan om medlemskap respektive utträde skickas till:
Brf Muttern 4 Heleneborgsgatan 13 B, 117 31 Stockholm.

Pantförskrivningar sköts av Simpleko, handlingarna lämnas dock först till styrelsen i föreningen.

I samband med köp tar föreningen ut en överlåtelseavgift som betalas av köparen. Avgiften är 2,5% av fastställt basbelopp. Behöver köparen pant för lån så tas en pantförskrivningsavgift ut med 1% av fastställt basbelopp per pant. Avgiften betalas av pantsättaren.

För att en medlemsansökan ska behandlas så skall ett undertecknat exemplar av “Bilaga till medlemsansökan” bifogas.
Det är ett dokument som ska undertecknas av köparen/köparna där de intygar att de tagit del av föreningens stadgar samt välkomst- och infobrev.

För att påskynda hanteringen av medlemsansökan bör mäklaren bifoga en kreditupplysning på köparen/köparna som inte är äldre än tre månader.

Dokument för nedladdning:

Bilaga till medlemsansökan

Stadgar Brf Muttern 4

Årsredovisning Brf Muttern 4 2021

Årsredovisning Brf Muttern 4 2020

Årsredovisning Brf Muttern 4 2019

Årsredovisning Brf Muttern 4 2018

Årsredovisning Brf Muttern 4 2017

Årsredovisning Brf Muttern 4 2016

Årsredovisning Brf Muttern 4 2015

Årsredovisning Brf Muttern 4 2014

Årsredovisning Brf Muttern 4 2013

Årsredovisning Brf Muttern 4 2012

Årsredovisning Brf Muttern 4 2011

Årsredovisning Brf Muttern 4 2010

Årsredovisning Brf Muttern 4 2009

Årsredovisning Brf Muttern 4 2008