Nyhetsbrev Brf Muttern 4

Juni–augusti 2015

Hej alla medlemmar i föreningen Brf Muttern 4. Hoppas ni haft en bra sommar och semester,

Ekonomi

Föreningens ekomiska status ser i det stora hela bra ut. En del i styrelsens arbete är att vi nu ser över föreningens lån och gör en likviditetsanalys för bättre planering och budgetering av underhållskostnader framöver. Ränteläget är mycket förmånligt just nu, och vi ser att vi kan få ner föreningens lånekostnader samtidigt som vi kan få framförhållning i planeringen genom att binda delar av lånen.

Grovsoporna stängs

Den 8 september 2015 stänger vi kärlen för osorterade grovsopor. Skälet till detta är den höga kostnaden för hämtning – drygt 40 000 kr per år. Vi behåller kärlen för tidningar och elektronik under en prövotid. Tänk därför på att slänga endast tidningar och elektronik i avsedda kärl. Respekteras inte detta måste vi tyvärr överväga att stänga även dessa kärl.

Vi har planer på att eventuellt beställa en större container i samband med höst- och vårstädningar, vilket skulle ge en bekväm möjlighet för alla att slänga vissa typer av mindre och mellanstora grovsopor vid dessa tillfällen. Vi kommer i så fall att informera om det inför höststädningen.

För kartonger, glas, metall och plast hänvisar vi till de tre återvinningsstationer som finns i de närmaste kvarteren (Heleneborgsgatan, Borgargatan och Hornsbruksgatan). Alla övriga grovsopor ska lämnas på återvinningscentral. Har du miljöfarligt avfall som färgburkar, kemikalier, batterier, glödlampor med mera, kan du också lämna det till stadens mobila miljöstation som då och då stannar till vid Hornstull.

Uthyrningar via AirBnb

Att hyra privatbostäder när man är ute och reser har blivit alltmer populärt. Det innebär förstås också att det blivit vanligare att stockholmare hyr ut sina lägenheter till besökande turister, så även i vår förening. Vi vill med anledning av det bara påminna alla om att uthyrning via förmedlingstjänster som exempelvis AirBnB är att betrakta som en andrahandsuthyrning – även om det bara handlar om perioder på en vecka eller två – och att ni är skyldiga att meddela styrelsen i förväg om och när ni har planer på att hyra ut er lägenhet.

Råttor och mal i källaren

Vi har dessvärre återkommande problem med råttor i källaren. Anticimex har varit på plats och gjort en inspektion och rekommenderat ett antal åtgärder. Bland annat behöver vi täta en del hål som kan fungera som ingångar för skadedjur. I något fall kan det innebära att vi behöver tillträde till enskilda förråd. Styrelsen kommer i så fall att kontakta berörda direkt vid behov.

Anticimex kunde också konstatera att vi har mal i källaren – och enligt rapporter från boende även på vinden ovanför C och D. Mal är inget som går att sanera genom allmän besprutning eller liknande, utan det är upp till var och en att skydda sina tillhörigheter och förebygga malproblemen. Vi bifogar därför ett informationsblad från Anticimex om vad som är bra att tänka på.

Brandskyddsarbete

Innan sommaren gjorde vi en brandskyddsöversyn i fastigheten och har utifrån det genomfört en del åtgärder. Bland annat tätat mellan olika utrymmen och längs ledningar och rör i källaren, för att minska risken för spridning vid en eventuell brand. Vi har också installerat nya hänvisningsskyltar i källarutrymmena. Det finns fortfarande saker kvar på åtgärdslistan – en del som är markerade som krav och andra som önskade åtgärder i det systematiska brandsskyddsarbetet. Vi återkommer med mer information om detta. Bifogat hittar du också ett informationsblad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), med några viktiga punkter om brandsäkerhet i flerbostadshus.

Rabatt på hemförsäkring

Genom ett samarbete med vår förvaltare ISS Facility Services erbjuder nu Trygg-Hansa alla som bor i en ”ISS-förening” 16 procent rabatt på sin hemförsäkring. Nyinflyttade kan också utnyttja ett erbjudande om två gratismånader. Om du är intresserad kan du läsa mer på www.trygghansa.se/iss eller ringa Trygg-Hansa på 0771-111 669.

 

Αυτό το βιβλίο είναι γραμμένο στα αρχαία Χίντι και δίνεται από περίπου 400 ετησίως στην εποχή μας. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι είναι αφιερωμένο σε σεξουαλικές θέσεις, μόνο το πέμπτο της συνθήκης δίνεται σε αυτό το θέμα! Το υπόλοιπο 80% https://farmakeioellinika.com/cialis-generic-choris-syntagi-online-asfaleia/ αφιερωμένο στη φιλοσοφία στην αγάπη της φιλοσοφίας και της σεξουαλικής επιθυμίας. Παρ ’όλα αυτά, είναι πολύ χρήσιμο για όσους θέλουν να διαφοροποιήσουν την οικεία ζωή.

Siamo stati indirizzati allo psicologo Annette Orlova, il prossimo problema di cialis prezzo del forum. Il nostro lettore è interessato a: è possibile vivere tutta la mia vita con una sola persona?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *